Besetning

Bitten Forsudd
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Svein Østreng
Irene Lunsæter
Siri Eek Trondsen
Jon Thomas Eliassen
Lars Petersen
Olav Hagen
Silje Nygård
Stein Hov
Kai-Henning Lund
Lisbet Spongsveen Lund
Pia Olstad-Grue
Tori Buaas Austli
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Elin Elisabeth Johansen
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Hege Hov
Ola Mile Bruland
May Britt Ystenes
Ann-Kristin Magnussen
Eva Kalvik
Hans Ivar Bakken
Kristin Bergersen
Renate Berger
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
Arne Christian Bruland
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Mette Horgen
Svein Moeng
utviklet av marste