Besetning

Hege Jensen
Joakim Haugseth
Kai-Henning Lund
Tori Buaas Austli
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Asgeir Hovland
Elin Elisabeth Johansen
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
Ann-Kristin Magnussen
Eva Kalvik
Hans Ivar Bakken
Kristin Bergersen
Renate Berger
Svein Erik Olsen
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
May Britt Ystenes
Irene Lunsæter
Siri Eek Trondsen
Arne Christian Bruland
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Linn Randem Lein
Mette Horgen
Svein Moeng
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Svend-Erik Ringnes
Hege Hov
Ola Mile Bruland
Jon Thomas Eliassen
Lars Petersen
Olav Hagen
Silje Nygård
Stein Hov
Bitten Forsudd
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Svein Østreng
utviklet av marste