Besetning

Hege Hov
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Svend-Erik Ringnes
Bitten Forsudd
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Svein Østreng
Elin Hoel
Eric Olsvik
Inger Johanne Moen
Kai-Henning Lund
Lisbet Spongsveen Lund
Preben Berthelsen
Tori Buaas Austli
Turid Berg Steensen
May Britt Ystenes
Ann-Kristin Magnussen
Espen Anders Myrset
Eva Kalvik
Gabriel Skrinde
Hans Ivar Bakken
Kristin Bergersen
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
Erling Dragland
Silje Nygård
Irene Lunsæter
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Linn Randem Lein
Mette Bjørlo
Mette Horgen
Natacha Lieng
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Elin Elisabeth Johansen
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
utviklet av marste