Besetning

May Britt Ystenes
Irene Lunsæter
Siri Eek Trondsen
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Rune Hansen
Svend-Erik Ringnes
Bitten Forsudd
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Svein Østreng
Hege Hov
Ola Mile Bruland
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Elin Elisabeth Johansen
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
Kai-Henning Lund
Lisbet Spongsveen Lund
Pia Olstad-Grue
Tori Buaas Austli
Arne Christian Bruland
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Mette Horgen
Svein Moeng
Ann-Kristin Magnussen
Eva Kalvik
Hans Ivar Bakken
Kristin Bergersen
Renate Berger
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
Jon Thomas Eliassen
Lars Petersen
Olav Hagen
Silje Nygård
Stein Hov
utviklet av marste