Besetning

Irene Lunsæter
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Elin Elisabeth Johansen
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Svend-Erik Ringnes
Elin Hoel
Eric Olsvik
Kai-Henning Lund
Lisbet Spongsveen Lund
Preben Berthelsen
Tori Buaas Austli
Turid Berg Steensen
Bitten Forsudd
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Svein Østreng
Erling Dragland
Silje Nygård
Hege Hov
Mette Nyseth
Ola Mile Bruland
May Britt Ystenes
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Linn Randem Lein
Mette Bjørlo
Mette Horgen
Natacha Lieng
Ann-Kristin Magnussen
Espen Anders Myrset
Eva Kalvik
Gabriel Skrinde
Hans Ivar Bakken
Kristin Bergersen
Martin Aas Bakkelund
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
utviklet av marste