Besetning

May Britt Ystenes
Ann-Kristin Magnussen
Eva Kalvik
Hans Ivar Bakken
Kristin Bergersen
Renate Berger
Svein Erik Olsen
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
Arne Christian Bruland
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Mette Horgen
Svein Moeng
Kai-Henning Lund
Pia Olstad-Grue
Tori Buaas Austli
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Hege Hov
Ola Mile Bruland
Irene Lunsæter
Siri Eek Trondsen
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Asgeir Hovland
Elin Elisabeth Johansen
Iben Brevik
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
Bitten Forsudd
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Svein Østreng
Jon Thomas Eliassen
Lars Petersen
Olav Hagen
Silje Nygård
Stein Hov
utviklet av marste