Besetning

Jon Thomas Eliassen
Lars Petersen
Olav Hagen
Silje Nygård
Stein Hov
May Britt Ystenes
Anders Jacob Mathiesen
Daniel Haugseth
Jonatan Aasbak
Svend-Erik Ringnes
Irene Lunsæter
Kine Jørgensen Sørsdal
Siri Eek Trondsen
Hege Jensen
Joakim Haugseth
John-Terje Lie
Kai Henning Lund
Marius Stenbek
Pia Olstad-Grue
Tori Buaas Austli
Ann-Kristin Magnussen
Eva Kalvik
Hans Ivar Bakken
Inger Lise Klavestad
Kristin Bergersen
Renate Berger
Svein Erik Olsen
Torill Gro Nilsen
Wilma Aagesen
Arne Christian Bruland
Berit Marie Aasbak
Ingunn Aasbak
Janne Madshus
Kjell Kalvik
Linda Tronrud
Linn Randem Lein
Mette Horgen
Svein Moeng
Ann Kristin Simensen
Ann-Christin Myrheim Giacomello
Asgeir Hovland
Elin Elisabeth Johansen
Katrine Kranstad
Sølvi Blenne
Hege Hov
Kay Grue Thorsen
Ola Mile Bruland
Tom Hermansen
Tor Endestad
Bitten Forsudd
Dag Kristian Faråsengen
Geir Østreng
Jo Viljugrein
Marianne Westby
Simen Olstad-Grue
Svein Østreng
utviklet av marste